Όταν καταλαμβάνεστε από άγχος, αυτό σημαίνει ότι έχετε να αντιμετωπίσετε περισσότερες καταστάσεις απ' ό,τι συνήθως.